Kontakt

Email: info@fug.se

Telefon:
070 -569 23 94 eller 08 – 590 807 29 (kvällstid)- Ordförande Lars Rönnbäck
E-mail: lars.ronnback@litoda.se

Postadress:
Farmaceuter utan Gränser
c/o Uppsala Monitoring Centre
Box 1051
751 40 Uppsala