Farmaceuter utan Gränser Sverige

Farmaceuter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Föreningen startades år 2001, som svensk nationell organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI). Det finns idag ett flertal nationella PSF/PwB-organisationer i världen.

2006 blev FuG medlem i svenska Forum Syd (numera ForumCiv) som organiserar ett större antal små och medelstora föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i låginkomstländer. Forum Civ har också Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning om utvecklingsarbete och organisationens generella syfte är att på olika sätt ”stärka det civila samhället som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen”. Läs gärna mer på Forum Civs egen webbplats.

Om föreningen

Ytterligare information om Farmaceuter utan Gränsers arbete finner du bland FuGs egna mål och visioner.

Farmaceuter utan Gränser regleras av föreningens stadgar. Föreningens styrelse är vårt verkställande organ. Föreningens högsta beslutande organ är Generalförsamlingen, till vilken alla medlemmar har tillträde.

Farmaceuter utan Gränser finns även i andra andra länder:

 

Danmark

Danmark

Norge

Norge

Kanada

Kanada

 

 

 

 

 

 

Tyskland

Tyskland

Schweiz

Schweiz