Sök stipendiet 2021

2021 års Nippestipendium nu utlyst!

Farmaceuter utan Gränser utlyser härmed 2021 års stipendium till minne av Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist som gjorde stora insatser för svensk och internationell farmaci och bl.a. grundade Farmaceuter utan Gränser (FuG) i Sverige.

Har du en projektidé du klurat på länge som vill komma ut ur byrålådan och därmed behöver ett ”komma igång” bidrag? Eller har du ett projekt som är i startgroparna redan? Är du kanske student och ska skriva ditt examensarbete? Ta då chansen och sök årets Nippestipendium! Alla projekt är välkomna, stora som små, påbörjade eller planerade!

Behörig att söka eller nomineras är de som verkar i FuGs anda för förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Du kan nominera dig själv eller annan person, den som nominerar ska ha betalat in medlemsavgift till FuG för 2021.

Motivering eller projektbeskrivning innehållande vad som redan genomförts, pågår eller är i planeringsstadiet ska inkomma senast 30 september till FuGs e-post info@fug.se. Stipendiet delas sedan ut under Årsmötet som äger rum under hösten och ger stipendiaten förutom äran och en mindre summa pengar också tillgång till FuGs kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

På de övriga flikarna kan du läsa mer om stipendiet samt om tidigare års stipendiater och deras projekt.

Vid frågor – kontakta FuG på info@fug.se