Kommer HIV kunna utrotas i Uganda?

Nu startar Farmaceuter utan Gränser ett nytt utvecklingsprojekt i Uganda! Arbetet med HIV-bekämpning inriktas nu på specifika målgrupper som är mest utsatta för smittan och riskerar att föra viruset vidare. Det nya projektet drivs i samverkan med två lokala organisationer, RACOBAO och OCE. Båda dessa organisationer finns i Lyantonde, Uganda, där FuG varit verksam ända sedan 2007.

Kinukka Health Centre

– Projektet har några övergripande mål, berättar Eva Solly, ansvarig för FuGs internationella projekt. Dels vill vi bidra till UNAIDS internationella mål, som kallas 90 – 90 – 90 år 2020. Detta mål innebär att 90 % av de som är HIV infekterade ska vara testade. Av dessa ska 90 % stå på antiretroviral behandling och 90 % av de som får behandling ska ha uppnått tillräcklig suppression av virus i kroppen. Ett annat viktigt övergripande mål med projektet är att bidra till FuG:s egen övergripande vision ”allas rätt till god läkemedelsbehandling”. Projektet strävar också mot de mål som Forum Syd har, en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra sina levnadsvillkor.

– Vi vill att de som berörs av vårt projekt och är drabbade av HIV ska ha tillräcklig kunskap om sina rättigheter och kunna ställa krav på inflytande i samhället för att få den behandling och det stöd de behöver. Arbetet syftar alltså till att stärka civilsamhället, säger Eva

 

Utsatta grupper

DSCN2542Två målgrupper i Lyantonde provinsen där projektet pågår är prioriterade. Vår lokala partner RACOBAO kommer att arbeta med målgruppen män drabbade av HIV, och vår andra partner OCE kommer att arbeta med målgruppen ungdomar i åldrarna 10 – 19 år.

Många unga som drabbas är utsatta då de debuterar sexuellt men saknar kunskap om vikten av att skydda sig för att undvika viruset. Unga flickor utsätts emellanåt för sexuella övergrepp och kan bli bortgifta tidigt. När unga människor drabbas av HIV-infektion vet de ofta inte vad det innebär och hur viktigt det är att sköta sin läkemedelsbehandling. På olika sätt är de unga en utsatt riskgrupp för HIV-infektion och aids.
– Män drabbas ofta också av HIV-infektion, men vill inte kännas vid detta, samtidigt som även män måste ta ett ansvar för sin egen och sina familjers sexuella och reproduktiva hälsa. Oftast är detta ett ansvar som faller på kvinnan i familjen, men detta vill vi försöka förändra, säger Eva. Därför har vi valt att arbeta med denna grupp också. Kunskapen om HIV och Aids är låg bland våra utvalda målgrupper och riskerna är stora att de drabbas och för viruset vidare.

 

Två nya projektledare inom FuG

Förberedelsearbetet för det nya projektet har pågått en längre tid och nu är planeringsperioden förbi. Forum Syd har fört över den budget som vi fått beviljad så nu har projektet startat.

FuG har utsett två nya projektledare för Ugandaprojektet: Malin Olsen och Annika Johansson.
Malin är  Biomedicinare och arbetar med kliniska prövningar. Hon har också erfarenhet från volontärarbete i Indien och i Tanzania. Annika är Apotekare och arbetar på ett apotek inom Apoteket AB i Göteborg. Även Annika har tidigare arbetat internationellt i Ghana. Tillsammans kommer våra svenska projektledare att arbeta med de lokalt ansvariga för att genomföra projektet, som pågår i tre år.

– Vi är glada att vi fått in två nya erfarna och engagerade projektledare i vårt arbete i Uganda, säger Lars Rönnbäck, ordförande i FuG. På det viset bygger vi kompetens och säkerställer långsiktighet i vårt arbete. ”Kommer HIV att kunna utrotas i Uganda” är en utmanande rubrik och en viktig fråga. Prevalensen av HIV i Uganda är ca 7 %. I Lyantonde provinsen är motsvarande siffra ca 11 % medan det i Lyantonde stad är ca 19 %.  Många internationella och nationella organisationer arbetar inom området HIV/Aids i Uganda. Att verkligen utrota infektionen är ett utmanande mål.  Vi hoppas och tror att vårt arbete i Lyantonde provinsen ska bidra till att nå det målet, säger Lars Rönnbäck.

 

DSCN2497 DSCN2457