Nominera till Nippestipendiet

Nominera till Nippestipendiet

Alla medlemmar i Farmaceuter utan Gränser kan nominera kandidater till Nippe-stipendiet. Styrelsen vill ha in nomineringar senast 15 augusti. Skicka nomineringen till info@fug.se. Nippe-stipendiet har delats ut vid 9 tillfällen sedan 2009. Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist var FuG:s grundare och första ordförande som under sitt liv betydde mycket för utvecklingen av farmacin i Sverige och världen. Nippe-fonden består av donerade medel och vill du bidra till […]

Läs hela

PharmaRelations ny företagsmedlem hos Farmaceuter utan Gränser

PharmaRelations ny företagsmedlem hos Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser kan nu på kort tid välkomna den tredje nya företagsmedlemmen – PharmaRelations AB. PharmaRelations är ett företag men bred verksamhet inom Life Science och som också har ett stort fokus på hållbarhet inklusive social hållbarhet med projekt i bl.a. Indien för att stärka mikroföretag drivna av kvinnor. – Vi välkomnar PharmaRelations som företagsmedlem och ser fram emot att hitta gemensamma samarbetsområden framöver, […]

Läs hela

Ändrad biståndspolitik hindrar utveckling av Cross Border-projektet

Ändrad biståndspolitik hindrar utveckling av Cross Border-projektet

Regeringens kraftiga omsvängning av biståndspolitiken får nu konsekvenser för FuG:s verksamhet. Farmaceuter utan Gränsers styrelse har beslutat om att inte gå vidare med den planerade fortsättningen av Cross Border-projektet. Osäkerheten i hur projektet ska finansieras är för stor i nuläget.  Både det tidigare projektet och det som planerats framåt bygger på biståndsmedel från SIDA som förmedlats via ForumCiv, en biståndsorganisation där FuG är en av […]

Läs hela

FuG välkomnar nya företagsmedlemmar

FuG välkomnar nya företagsmedlemmar

Under våren har Apotek Hjärtat och Addeira valt att bli medlemmar i FuG. Det är alltid mycket välkommet med nya medlemmar som är beredda att bidra till Farmaceuter utan Gränsers arbete – både med direkt ekonomiskt stöd via medlemsavgiften men framförallt som partner i nuvarande och kommande projekt. – Vi på Addeira är glada över att gå med i Farmaceuter utan Gränser och stödja deras […]

Läs hela

Stort intresse på Pharmada i Uppsala

Stort intresse på Pharmada i Uppsala

Under några hektiska timmar under torsdagseftermiddag i mars tog FuG emot många frågor från intresserade studenter på Pharmada – Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmacistudenter. I vår monter fanns Kristina Billberg, ordförande och Fredrik Boström, vice ordförande redo med informationsmaterial och godis för att berätta om vår verksamhet. Flera av studenterna anmälde sitt intresse för att att få mer information och kanske bli studentmedlemmar och volontärer […]

Läs hela

FuG samtalade om antibiotikaresistens på Socialdepartementet

FuG samtalade om antibiotikaresistens på Socialdepartementet

Måndagen den 11 mars 2024 deltog Kristina Billberg, ordförande för Farmaceuter Utan Gränser, i ett Rundabordssamtal på Socialdepartementet om antibiotikaresistens. Många viktiga och tunga aktörer som statliga myndigheter/verk, läkar-och veterinär organisationer samt ideella organisationer som bl a arbetar för rent vatten mm deltog. I en diskussionspunkt hur vår organisation prioriterar nationellt/internationell arbete mot AMR berättade Kristina om vårt projekt i Costa Rica där vi samarbetar […]

Läs hela

FuG på Pharmada

FuG på Pharmada

På torsdag 14 mars deltar Farmaceuter utan Gränser på Pharmada i Uppsala. Är du student och nyfiken på hur du kan stötta vårt arbete som medlem eller volontär så kom och prata med oss under eftermiddagen. Från FuG finns både Kristina Billberg, ordförande, och Fredrik Boström, vice ordförande på plats.

Läs hela

Medlemsbrev november

Medlemsbrev november

I slutet av november fick medlemmarna i FuG Sverige detta medlemsbrev. Är du inte medlem än och vill få detta direkt i din inkorg – skicka ett mejl till medlem@fug.se. Bästa/Bäste FuG medlem! Farmaceuter utan Gränser har nyligen haft årsmöte och du kan nu ta del av årsmötesprotokollet som ligger på vår hemsida ( https://fug.se/om-oss/arsredovisning-och-verksamhetsberattelse/ ).  En ny styrelse valdes och jag vill börja med […]

Läs hela

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Lördagen den 28 oktober kallar styrelsen för Farmaceuter utan Gränser – Sverige till årsmöte. Årsmötet äger rum digital och startar klockan 10:00. Bifogat finns kallelse och information om inloggning. Åresredovisning och revisionsberättelse finns här: Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Läs hela

Världsfarmaceutdagen

Världsfarmaceutdagen

Idag firar vi alla apotekare och receptarier, samhällets läkemedelsexperter! Farmaceuter utan Gränser använder den kompetensen till att arbeta för allas rätt till god läkemedelsbehandling och hälsa inom och utom Sveriges gränser. FuG har under flera år drivit projekt i Uganda och Rwanda tillsammans med den svenska organisation Kwetu och de lokala organisationerna ANSP+ och OCE. Projektet går under namnet Cross Border och har en vision […]

Läs hela