Nominera till Nippestipendiet

Alla medlemmar i Farmaceuter utan Gränser kan nominera kandidater till Nippe-stipendiet. Styrelsen vill ha in nomineringar senast 15 augusti. Skicka nomineringen till info@fug.se.

Nippe-stipendiet har delats ut vid 9 tillfällen sedan 2009. Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist var FuG:s grundare och första ordförande som under sitt liv betydde mycket för utvecklingen av farmacin i Sverige och världen. Nippe-fonden består av donerade medel och vill du bidra till fonden så att vi kan fortsätta dela ut stipendier i framtiden så kan du skänka pengar genom att Swisha valfri summa till 90 07469 eller sätta in pengar till bankgiro 900-7469. Ange Nippe i meddelande så hamnar det i fonden.

Behörig att nominera är medlem i FuG. Det är möjligt att nominera sig själv eller annan person. Nomineringen ska innehålla en beskrivning av projektet. Det kan antingen vara en projektidé eller ett pågående projekt. Det är FuG:s styrelse som fattar beslut om vem eller vilka som ska få stipendiet. Nomineringen skickas till info@fug.se. Har du frågor kan du kontakt oss på samma e-postadress.

För inspiration kan du se vilka som tidigare har fått stipendiet på vår hemsida http://fug.se/nippestipendiet/tidigare-stipendiater/