FuG samtalade om antibiotikaresistens på Socialdepartementet

Måndagen den 11 mars 2024 deltog Kristina Billberg, ordförande för Farmaceuter Utan Gränser, i ett Rundabordssamtal på Socialdepartementet om antibiotikaresistens. Många viktiga och tunga aktörer som statliga myndigheter/verk, läkar-och veterinär organisationer samt ideella organisationer som bl a arbetar för rent vatten mm deltog. I en diskussionspunkt hur vår organisation prioriterar nationellt/internationell arbete mot AMR berättade Kristina om vårt projekt i Costa Rica där vi samarbetar med Colfar som legitimerar apotekare och ger apotekstillstånd. Apotekarna på apotek är den hälsopersonal som möter patienten sist men saknar idag bra utbildningprogram om ABR och guidelines att förhålla sig till. Utbildning om biverkningsrapportering kommer också att ingå och vi har i dagarna skrivit ett avtal med Uppsala Monitoring Centre om samarbete och finansiering.

Deltagarna på ett rundabordssamtal kring antibiotikaresistens som genomfördes på Socialdepartementet 11 mars 2024