Medlemsbrev november

I slutet av november fick medlemmarna i FuG Sverige detta medlemsbrev. Är du inte medlem än och vill få detta direkt i din inkorg – skicka ett mejl till medlem@fug.se.

Bästa/Bäste FuG medlem!

Farmaceuter utan Gränser har nyligen haft årsmöte och du kan nu ta del av årsmötesprotokollet som ligger på vår hemsida ( https://fug.se/om-oss/arsredovisning-och-verksamhetsberattelse/ ). 

En ny styrelse valdes och jag vill börja med att tacka avgående medlemmar: 

  • Ingrid Lekander, ledamot och CrossBorder ansvarig
  • Nor Alhaj, ledamot och ansvarig för kommunikation/sociala medier
  • Ingela Segerborg, kassör

De har alla bidragit stort, Ingrid genom sitt långvariga engagemang i CrossBorder projektet samt sin medverkan i ansökan om en fortsättning och Nor som löpande sett till att vi synts på sociala medier i olika sammanhang. Sist men inte minst Ingela, vår fantastiska kassör som gjort ett jättearbete med årsbokslutet, sett över våra kostnader och arbetat med vår kapitalplacering. Både Ingrid och Ingela fortsätter som volontärer vilket jag är väldigt tacksam för. 

Nu har jag har den stora glädjen att presentera våra nya styrelsemedlemmar! 

  • Alireza Malakuti, kassör-ekonom och hälsoekonom, chef på Karolinska Universitetssjukhuset med bred kompetens inom verksamhets- och ekonomistyrning samt innovation och verksamhetsutveckling
  • Dana Enkusson, ledamot och bitr kassör – apotekare och hälsoekonom, jobbar inom läkemedelsindustrin 
  • Lina Gudbjart (fd Jonsson), ledamot och CrossBorder ansvarig – jobbar med clinical supply inom läkemedelsindustrin

Styrelsen har haft ett första fysiskt styrelsemöte där vi bekantade oss med varandra, diskuterade hur vi ska arbeta framöver och hur vill vi uppfattas, dvs vårt varumärke. 

Vårt strategidokument och våra stadgar är grunden men hur ska detta omsättas i aktiviteter och projekt? Här är dina synpunkter som medlem viktiga och vår ambition är att skicka ut en enkät under första kvartalet 2024 med några frågor om FuG:s framtida verksamhet.

Identifierad fokus närmaste tiden kommer att vara:

  1. att stärka vår finansiella status och söka medel hos olika aktörer. 
  2. öka antal medlemmar inklusive företagsmedlemmar samt öka synligheten 

Genom våra samarbetspartners, internationellt och nationellt, finns flera intressanta projektförslag som vi kan utveckla. Har du idéer tas de tacksamt emot!

Fredrik, Maria, Pia, Kristina, Dana, Elki, Alireza, Clary, Lina. 

Projektuppdatering:

Våra projekt löper på och ”Säker läkemedelsanvändning för migranter i utsatthet” startade som planerat i augusti med ett möte hos Svenska Röda Korset på Mariatorget i Stockholm. Idag har vi fyra volontärer, fem med undertecknad, och till dags dato har två individer deltagit.

När det gäller antibiotikaresistensprojektet i Costa Rica har även det startat med att en enkät skickats ut till ett antal apotek och svaren kommer nu att analyseras innan vi går vidare med nästa delprojekt. Parallellt arbetar vi med att finna finansiärer och samtal pågår med en aktör.

En ansökan om finansiellt stöd till CrossBorder 2.0 har skickats in till Forum Civ. Det pågående projektet kommer att avslutas vid årsskiftet och vi hoppas att vi får ett positivt svar på vår nya projektplan så att vi kan fortsätta arbetet med våra partners i Rwanda och Uganda.

Med önskan om en fin julhelg när den infaller!   

Bästa hälsningar

Kristina Billberg, leg.apotekare

Ordförande FuG

kristina@kbillberg.se

0722 363646