FuG och Röda Korset i gemensamt stöd till utsatta migranter

Idag startar Farmaceuter utan Gränser (FuG) ett samarbete med Röda Korsets Vårdförmedling kring papperslösa och asylsökande, med information om tillgång till vård och uppföljning av hinder. Problem vid uthämtning av recept är ett sådant. I projektet ingår att med hjälp av en volontär bistå patienten på apoteket och lösa eventuella problem samt dokumentera utfallet. Från FuG Sverige arbetar tre stycken, varav en från styrelsen och två volontärer, med sjuksköterskor från Röda Korsets vårdförmedling.

Vill du bidra till det här projektet? Skicka ditt bidrag via Swish (90 07469) och ange ”migranter i utsatthet” som meddelande som hamnar ditt bidrag på rätt ställe.