Film om arbetet i Uganda och Rwanda

Farmaceuter utan Gränsers samarbetspartner ANSP+ har tagit fram en film som visar på hur arbetet går till i Uganda och Rwanda när det gäller utbildning av det som kallas Key Populations – dvs. de grupper i samhället som insatserna riktar sig till. I filmen får vi höra flera olika röster som tagit del av stödet och på vilket sätt som det har påverkat deras liv.

Filmen finns på Youtube och du hittar den via den här länken.