Välbesökta webbinarier i Costa Rica-projektet

Under tre dagar i mars arrangerades tre webbsända seminarier på temat ”Antibiotikaresistenshantering, ett nationellt och globalt problem”. På de tre seminarierna deltog föreläsare från både Sverige och Costa Rica som berättade om olika aspekter på hur problemet kan hanteras. Det handlade om allt från hur problemet med antibiotikaresistens ser ut, vad man kan göra på systemnivå, hur man kan ändra läkare och patienters beteenden till rent praktisk avfallshantering på svenska apotek.

De ca 50 deltagarna på seminariet var både sjukvårdspersonal och farmacie studenter från flera olika universitet och institutioner. Förutom de intressanta föreläsningarna fanns tid för frågor och diskussion. De vanligaste frågeställningarna rörde möjligheter att utbilda sig inom AMR och klinisk farmaci samt hur man implementera ett antimikrobiellt optimeringsprogram (PROA) på sin enhet.

Läs mer om seminarierna på projektsidan för Costa Rica. Här finns också länkar till inspelningar för den som vill se dem i efterhand.

FuG kommer nu att tillsammans med partners i Costa Rica se över möjligheter till fortsättning i detta spännande projekt.