Till minne av Sten Olsson

FuG:s tidigare ordförande och hedersmedlemmen Sten Olsson avled efter en kort tids sjukdom den 21 april 2022. Han efterlämnar tre söner med familjer samt broder med familj och många, många vänner och kollegor världen över.

Sten Olsson 2

Sten efterträdde FuG:s grundare Nippe Strandqvist som ordförande och ledde organisationen i 10 år. Genom sitt tidigare arbete som farmacevtisk långtidsrådgivare i det svenska hälsobiståndsprojektet i Hanoi, Vietnam (1988 – 1990) grundlade Sten ett stort engagemang för att stötta utvecklingsländer i olika farmacevtiska frågor.

Hans arbete vid UMC, (Uppsala Monitoring Center) med biverkningsfrågor och läkemedelssäkert innebar ett omfattande internationellt arbete och engagemang. Han var en väl känd profil i hela världen och på senare år även ordförande i ISOP (International Society of Pharmacovigilance). Stens internationella nätverk var till stor fördel för FuG, då det alltid medförde möjligheter till kontakter med olika intressenter och personer i många länder.

Under Stens tid som ordförande i FuG växte organisationen och projekt genomfördes och påbörjades i bland annat Ghana, Uganda och Rwanda främst inom områdena förfalskade läkemedel och läkemedel för behandling av HIV. I Sverige startades integrationsprojektet Farmaceutkompis. Flera av dessa internationella engagemang har utvecklats och finns kvar i nya former. Sten bidrog också till att utveckla samarbete mellan de nordiska organisationerna inom Farmaceuter utan gränser.

Vi som haft förmånen att arbeta med och vara god vän med Sten i många år minns en fantastisk person med stort hjärta och omsorg om alla i sin närhet. Det var ett nöje att vara ledamot i styrelsen för FuG, som Sten ledde med sitt stora engagemang. En kunnig, drivande, engagerad och mycket omtyckt person har lämnat oss allt för tidigt.

Farmaceuter utan Gränser tackar Sten för vad han betytt för organisationen.

Lars Rönnbäck (f d ordförande FuG, efterträdare till Sten)
Cecilia Biriell (Kassör FuG)