Vårt stöd till Ukraina

Vi är alla bestörta över det pågående invasionen som är ett grovt brott mot internationell rätt. Som farmaceuter ser vi hur våra kollegor i Ukraina sliter för att hålla apoteken öppna och förse befolkningen med läkemedel. Farmaceuter utan gränser har inga pågående projekt i Ukraina. Vår organisation har inte heller någon möjlighet att operativt hjälpa till med akut stöd i den fruktansvärda situation som befolkningen i Ukraina lever i. Men vi arbetar ändå för att hitta vägar för hur vi på bästa sätt kan hjälpa till.

Samarbetspartners för att rikta ekonomiskt stöd

Vi söker kontakt med närliggande organisationer som både kan hjälpa på plats och sådana som kan underlätta läkemedelsdistributionen till Ukraina. När vi har detta klart kan vi hjälpa till med insamling för att stödja dessa organisationers verksamhet på bästa sätt.

Bidra med kunskap och information

Vi är flera i FuG som i våra dagliga arbeten har kontakter med företrädare för apotek, läkemedelsindustri och vård. Vi kan stödja dessa i hur de kan hjälpa genom vår kunskap om hur donation av läkemedel kan gå till. Det är alltid viktigt att det som doneras är det som också behövs hos mottagaren. När det kommer till läkemedel är det viktigt att bibehålla rätt kvalitet hela transportkedjan. För donation av läkemedel finns WHO:s riktlinjer som ett bra stöd.

Påverkan på Sverige

Det finns också en utbredd oro att kriget ska påverka läkemedelstillgången i Sverige. I dagsläget finns inget som tyder på att kriget kommer att innebära störningar i leveranser till Sverige. Utmaningen är den omvända – att få in läkemedel till Ukraina. Se mer information hos Läkemedelsverket. Det har också funnits frågetecken kring jodtabletter – här finns mer information hos Strålskyddsmyndigheten.