FuG har beviljats 90-konto

90_Konto_Logo_RGB


FuG har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll! FuG vill passa på att rikta ett stort tack till styrelsens noggranna och uthålliga kassör som varit vår motor i denna mycket komplicerade och långa process som nu tagit oss hit. Fantastiskt bra jobbat Cecilia Biriell!

– Det här är verkligen ett steg i rätt riktning som möjliggör en tydligare struktur för organisationens insamling. Det är en kvalitetsstämpel och blir en mer formell försäkran för våra medlemmar och intressenter att vi uppfyller väldigt höga krav när det gäller transaktioner av medel. Det blir ett kvitto på att vi hanterar våra medel på bästa möjliga sätt och visar på transparens.