Möt FuGs styrelse 2019!

Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige 2019 består av följande personer:

Afifa Trad – Styrelseordförande
Marina Simion – Sekreterare
Cecilia Biriell –  Kassör
Eva Solly – Projektkoordinator
Hanna Rickberg – Projektledare Farmaceutkompis och Kommunikationsansvarig
Malin Olsen – Projektledare RACOBAO projekt Uganda och Kommunikationsansvarig
Roger Tomeh – Aktivitetsplanering och Farmaceutkompis

FuG-Styrelsemöte

Övre raden från vänster: Eva Solly, Afifa Trad, Malin Olsen, Marina Simion
Nedre raden från vänster: Roger Tomeh, Hanna Rickberg och Cecilia Biriell