Snabbspår viktiga för nyanlända

”Snabbspår för viktiga för att saktas ner”

FuG har tillsammans med Almega, Apotekarsocieteten, Läkemedelsakademin, Svensk Handel, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet som publicerades den 28 oktober.

I artikeln behandlas frågan om hur man ska arbeta för att nyanlända farmaceuter i Sverige får fortsatt stöd och ges möjlighet att snabbare få legitimation och komma ut på arbetsmarknaden. FuG har via sitt projekt Farmaceutkompis i flera år arbetat för att stödja nyanlända kollegor i Sverige.

Läs hela artikeln här.