Nytt samarbete för FuG

 

FuG har tecknat ett samarbetsavtal med organisationen Kwetu Connectors i Stockholm.
Kwetu är en ideell förening som varit verksam sedan 2016 bland annat med organisationsutveckling, idéutvärdering och förstudier i olika länder i Östafrika. Ett av dessa länder är Rwanda, där Kwetu tidigare varit verksam.
– Vi har tecknat avtalet med Kwetu för att vi ser möjligheter till samarbete mellan våra organisationer, berättar Lars Rönnbäck, ordförande i FuG Sverige.

 Kwetu har tidigare samarbetat med den Rwandiska organisationen ANSP+ i Kigali, Rwanda. ANSP+ betyder ”National Association for supporting people living with HIV/Aids.  Styrelseordförande i Kwetu är Eva Solly, som också är ansvarig för den internationella verksamheten inom FuG Sverige.

– Avsikten med samarbetsavtalet mellan de två organisationerna är att bedriva ett gemensamt projekt tillsammans med våra partners som arbetar med HIV/Aids både i Uganda och Rwanda, enligt Lars.

– Problemen med HIV/Aids är delvis gemensamma mellan Rwanda och Uganda, då den stora afrikanska vägen Trans African Highway passerar båda länderna. Kring denna väg finns relativt omfattande problem med prostitution och bland annat lastbilschaufförer, som bidrar till spridningen av HIV, berättar Eva Solly.
– Vårt projekt har arbetsnamnet ”Follow the Trucks”, säger Eva som kommer att vara samordningsansvarig för det gemensamma projektet.

Vi drar nytta av våra tidigare erfarenheter

FuG samarbetar idag bland annat med en Ugandisk organisation som heter OCE.
– Nu vill vi bygga upp ett samarbete mellan den Ugandiska partnern och ANSP+ i Rwanda, säger Lars Rönnbäck. Då är det också en fördel att vi samarbetar mellan FuG och Kwetu som har naturliga länkar till varandra och goda erfarenheter från arbete i dessa länder .
– Just nu arbetar vi med en ansökan av finansiering för projektet. Vi hoppas att det ska leda till ett positivt beslut från Forum Syd så att vi kan starta projektet efter sommaren, avslutar Lars Rönnbäck.

Läs mer om våra partners i Uganda och Rwanda;

OCE – Organisation for Community Empowerment, Uganda

ANSP+ – National Association for supporting people living with HIV/AIDS

 

Kwetu liggandes