Projekt Senna – Farmaceutkompetens hos nyanlända tas tillvara

SennabannerSveriges Farmaceuter har beviljats främjandemedel för att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den svenska arbetsmarknaden. Projektet heter SENNA, (Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter) och kommer att pågå till och med december 2017. Detta arbetet kommer Sveriges Farmaceuter göra i nära samarbete med Farmaceutkompis, som drivs av FuG.

Läs mer om SENNA här. 

Sveriges Farmaceuter uppskattar att minst 600 nyanlända farmaceuter har kommit till Sverige de senaste fem åren. Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel genom projektet korta vägen till legitimering och arbete.

Projektet har det dubbla syftet att få in nyanlända farmaceuter på svensk arbetsmarknad, och att möta den brist på farmaceuter som framför allt apoteksmarknaden känner av. Många nyanlända längtar efter att komma in på arbetsmarknaden för att kunna utnyttja och bibehålla kompetens inom sitt fackområde.

SENNA kommer regelbundet komma med nyhetsbrev, första nyhetsbrevet hittar ni här.