Fältarbete i Ghana

Marianne från FuG Danmark har gjort ett fältarbete i Ghana som kan bidra till FuGs arbete mot förfalskade läkemedel.

Här kan ni öva på danskan och läsa deras senaste rapportering:

 

FRA FELT TIL SPECIALE

Hvordan evalueres kvaliteten af medicin? Pris, pakning, oprindelsesland og anbefalinger fra familie og venner har stor betydning for valg af lægemiddel blandt Mariannes informanter.

Marianne er ved at afslutte sit feltarbejde i Ghana, hvor hun i forbindelse med sit speciale i sundhedsantropologi har undersøgt, hvordan det ghanesiske apotekspersonale samt forbrugerne opfatter kvaliteten af forskellige lægemidler.

Mariannes speciale skal bidrage til FuGs oplysningskampagne i kampen mod substandard og forfalsket medicin i Ghana.”