Världsfarmaceutdagen

Idag firar vi alla apotekare och receptarier, samhällets läkemedelsexperter! Farmaceuter utan Gränser använder den kompetensen till att arbeta för allas rätt till god läkemedelsbehandling och hälsa inom och utom Sveriges gränser.

FuG har under flera år drivit projekt i Uganda och Rwanda tillsammans med den svenska organisation Kwetu och de lokala organisationerna ANSP+ och OCE. Projektet går under namnet Cross Border och har en vision om frihet från HIV-infektioner, noll diskriminering av Key Population (KP) och ett sunt och inkluderande samhälle. Projektet arbetar för att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan hos KP och för att minska spridningen av HIV längs vägarna mellan Uganda och Rwanda. Delmål inkluderar arbete mot effektiv och icke-diskriminerande vård för KP, tillgång till HIV-testning, läkemedel och uppföljning, förstärkning av den sociala och ekonomiska situationen hos KP, ökad medvetenhet i samhället och hos ansvariga inom politik och myndigheter gällande strukturella utmaningar och diskriminering, samt att utveckla samarbetet och kapaciteten mellan de involverade partnerorganisationerna. Tillsammans med våra samarbetspartners på plats i Uganda och Rwanda planeras för en fortsättning.

Antibiotikaresistens är något som på sikt kan göra att det som idag betraktas som enkla infektioner återigen blir livshotande tillstånd. I bland annat Sverige ligger vi långt fram i arbetet men kan givetvis göra mer. Men för att komma åt problemet måste vi alla hjälpas åt. FuG har därför ett projekt där vi stöttar farmaceutorganisationer i Costa Rica för att kunna arbeta mer systematiskt med frågan.

Även inom vårt eget land finns utmaningar med en jämlik tillgång till en god läkemedelsbehandling. Tillsammans med Röda Korset bedriver FuG ett projekt för att stötta utsatta migranter när de behöver få läkemedel via recept vilket kan vara en utmaning i dagens samhälle.

Förutom de projekt som FuG driver har vi också under det senaste dryga året hjälpt till med insamling för att stötta befolkningen i Ukraina efter Rysslands folkrättsvidriga invasion.

För att stötta FuG:s arbete kan du bli medlem genom att skicka ett meddelande till medlem@fug.se eller så kan du skänka en gåva.