FuG får Sidabidrag för tre förstudier för fortsatt satsning på rättvis HIV-behandling

FuG genomför nu tre intressanta förstudier för nya projekt inom HIV-behandling i Afrika. FuG ansökte om och fick bidrag från Sida via Forum Syd för alla tre förstudierna den 17 januari! Styrelsemedlemmar Eva Solly och Lars Rönnbäck åker till Uganda nu i mars 2017 för att genomföra förstudierna. FuG har, tillsammans med lokala organisationen RACOBAO i Uganda, åstadkommit goda resultat med tidigare gemensamma projekt för att stödja människor som drabbats av HIV. Tillgång till mediciner har ökat genom statligt ansvarstagande och även antalet patienter som behandlas har ökat markant. Följsamheten har förbättrats tack vare anpassad information & stöd i lokala patientgrupper. FuG och RACOBAO tillsammans har bidragit till denna utveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.

2015-11-10 Magic moment with Mabindo AIDS group 3