FuG och Farmaceutkompis på Läkemedelskongressen 8-9 november

Läkemedelskongressen 2016Som vanligt träffar ni oss på den årliga Läkemedelskongressen i Stockholm, vi finns på plats i vår monter bägge dagarna. Läkemedelskongressens fulla program hittar ni på deras hemsida.  Dessutom kan ni lyssna på oss på tisdag eftermiddag i sal Saturnus under dessa två programpunkter:

  • Skandinaviska FuG – för säkrare läkemedelsanvändning i Ghana (Caroline Thordenberg). Följt av FuGs Generalförsamling samt utdelning av årets Nippestipendium. Kallelsen till Generalförsamlingen hittar du här.
  • Farmaceut – en gränslös profession (Farmaceutkompis samt Läkemedelsakademin och Novare Potential)

Hoppas att vi ses där!