Medlemsbrev juni

Medlemsbrev juni

Farmaceuter utan gränsers ordförande Kristina Billberg önskar alla medlemmar en riktigt fin sommar i det senaste medlemsbrevet. Läs brevet här nedan. Bästa/Bäste FuG medlem! Vi närmar oss nu en efterlängtad sommarledighet och äntligen utan coronarestriktioner! Tyvärr fördystras det av det fruktansvärda kriget som pågår i Ukraina. Vi kan bara hoppas att det finns ett slut inom en inte alltför avlägsen framtid, även om det inte […]

Läs hela

Välbesökta webbinarier i Costa Rica-projektet

Välbesökta webbinarier i Costa Rica-projektet

Under tre dagar i mars arrangerades tre webbsända seminarier på temat ”Antibiotikaresistenshantering, ett nationellt och globalt problem”. På de tre seminarierna deltog föreläsare från både Sverige och Costa Rica som berättade om olika aspekter på hur problemet kan hanteras. Det handlade om allt från hur problemet med antibiotikaresistens ser ut, vad man kan göra på systemnivå, hur man kan ändra läkare och patienters beteenden till […]

Läs hela