Styrelse 2018

Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige 2018 består av följande personer:

Lars Rönnbäck – Styrelseordförande
Afifa Trad – Vice Styrelseordförande
Marina Simion – Sekreterare
Eva Solly – Projektkoordinator
Hanna Rickberg – Projektledare Farmaceutkompis och Kommunikationsnasvarig
Malin Olsen – Projektledare RACOBAO projekt Uganda och Kommunikationsansvarig
Cecilia Biriell –  Kassör
Sten Olsson – Senior rådgivare, Ansvarig för projekt i Ghana
Roger Tomeh – Aktivitetsplanering och volontärgrupp
Paola Rebellato – Aktivitetskoordinator Sverige och Ansvarig för volontärgruppen

 

Styrelse 2018

 Från vänster: Eva, Lars, Afifa, Roger, Sten, Paola
Cecilia, Marina och Hanna. Malin saknas.