Ghana

Projekt mot förfalskade läkemedel i Ghana

I ett samarbete med FuG Norge och Danmark samt de lokala organisationerna Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG) och Anglican Church of Ghana vill vi arbeta för att angripa problemet med förfalskade läkemedel, vilket är ett mycket utbrett problem i Ghana. I December 2015  tecknades ett ramavtal med samtliga parter, vilket tillsammans med projektplanen utgör grunden för ett långsiktigt arbete på gräsrotsnivå som syftar till att minimera förekomsten av undermåliga läkemedel och förbättra allmänhetens förmåga att använda läkemedel på ett säkert sätt.

Förfalskade Läkemedel i Ghana

Nyhetsrapportering om Ghanaprojektet:

Anglican church launches campaign on medicine

Accra anglican dioceses embark on safe drug campaign

Anglican Church and pharmacists forge collaboration to promote safer use of medicines