Inspirationsföreläsning

För er som missade FuGs årsmöte i november 2020 – Nedan kan du titta på den inspirationsföreläsning som då ägde rum! Apotekare Srebrenka Dobric delar med sig av sina erfarenheter som volontär hos Farmaceuter utan Gränser i Argentina (Farmaceuticos Sin Frontieras Argentina, FSFA), där hon arbetade med läkemedelsgenomgångar.

Maila gärna info@fug.se om ni har frågor till Srebrenka, som är styrelseledamot i svenska FuG.

Att volontärjobba